1
anaf het jaar 2000 is er een enorme technische revolutie op gang gekomen. 15 jaar later, zijn de huidige technieken niet meer weg te denken in het dagelijkse leven.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments